kahonoii View my profile

โต๊ะอาหารแห่งความเงียบ

posted on 26 Jul 2013 16:46 by kahonoii directory Fiction, Diary
โต๊ะอาหารแห่งความเงียบ
ทุกคนก้มหน้าลง ไม่มีใครพูดคุยกัน
ฉันเองก็เช่นกัน
 
โต๊ะอาหารแห่งความเงียบ
ทุกคนก้มหน้าลง ไม่มีใครพูดคุยกัน
ทุกคนขยับมือเล็กน้อย แต่ไม่พูดคุยกัน
ฉันเองก็เช่นกัน
 
โต๊ะอาหารแห่งความเงียบ
ทุกคนก้มหน้าลง ไม่มีใครพูดคุยกัน
ทุกคนขยับปาก แต่ไม่ได้คุยกัน
ฉันเองก็เช่นกัน
 
โต๊ะอาหารแห่งความเงียบ
ทุกคนก้มหน้าลง ไม่มีใครพูดคุยกัน
ทุกคนมองแค่สิ่งตรงหน้า ไม่มองหน้ากัน
ฉันเองก็เช่นกัน
 
โต๊ะอาหารแห่งความเงียบ
ทุกคนก้มหน้าลง ไม่มีใครพูดคุยกัน
ทุกคนสบตากัน แต่ไม่ได้คุยกัน
ฉันเองก็เช่นกัน
 
โต๊ะอาหารแห่งความเงียบ
ทุกคนก้มหน้าลง ไม่มีใครพูดคุยกัน
ต่างคนก็หยิบช้อนขึ้นมา และกินอาหารของตน
ฉันเองก็เช่นกัน
 
โต๊ะอาหารแห่งความเงียบ
ทุกคนก้มหน้าลง ไม่มีใครพูดคุยกัน
กินอาหารแสนอร่อย ไม่ยอมคุยกัน
ฉันเองก็เช่นกัน